Toiminta

Jumalanpalvelukset

Koko seurakunnan jumalanpalvelukset ovat tärkeitä seurakunnan yhteisen näyn rakentamisen kannalta. Kattava Raamatunmukainen opetus varmistaa, että yhteinen suunta ja päämäärä on koko seurakunnan tiedossa.

Säännöllinen osallistuminen jumalanpalveluksiin innostaa ja rohkaisee Jeesuksen kokosydämiseen seuraamiseen ja syvempään seurakuntayhteyteen.

Sunnuntaisin klo 11.00 alkavat jumalanpalveluksemme ovat kaikille avoimia tilaisuuksia. Niiden ytimen muodostavat saarna, musiikki ja rukous. Musiikki vaihtelee monipuolisesti nuorekkaista ylistysrytmeistä perinteiseen yhteis- ja kuorolauluun. Jumalanpalvelusten lopussa tarjoamme rukousapua sitä haluaville.

Ehtoollista vietämme säännöllisesti joka kuukauden ensimmäisenä sunnuntaina.
Tilaisuudet tulkataan tarvittaessa englanniksi.

Aikakeidas – Kirjamyymälä

AVOINNA: Tilaisuuksien yhteydessä sunnuntaisin klo 11.00
Raamatut, kristillinen kirjallisuus, lahjakortit, adressit, CD:t, DVD:t ym.

Tervetuloa tutustumaan!

Kirjamyyntimme tarjoaa monipuolista hengellistä luettavaa kaikenikäisten tarpeet huomioiden. Valikoimista löytyvät adressit, kortit, äänitteet, kirjat ym. mediatuotteet.

JNS | YOUTH

Me rakastetaan nuoria! Unelmamme on, että koko Joensuun nuoret ja nuoret aikuiset saisivat tuntea Jeesuksen. Nuortentyössä haluamme tavoittaa tätä kaupunkia ennakkoluulottomasti ja rohkaista aitoon, syvään yhteyteen Jumalan kanssa. Rakastaako Jumala minua? Onko Jumalalla minulle suunnitelma? Kuulunko johonkin?

Seuraa nuorten tiedotusta:

W-työn tavoitteena on kertoa Jumalasta siten kuten Raamattu opettaa ja nuorille ymmärrettävällä tavalla, ihmisläheisesti ja kohdata toisia nuoria rennossa ilmapiirissä. W-illat pidetään pääsääntöisesti kirkolla joka perjantai unohtamatta musiikkia, pelailua ja muuta mielekästä toimintaa. W-työ on suunnattu 6–9-luokkalaisille. Tule mukaan rohkeasti omana itsenäsi!

15–30-vuotiaille suunnatuissa JNS | illoissa syvennymme evankeliumin ja käytännönläheisen opetuksen äärelle. Tutkimme Raamattua, kohtaamme kahvin äärellä, ja jaamme suuret ja pienet unelmat nuoren seurakuntaperheen kesken. Meillä on vahva näky ihmisen kokonaisvaltaisesta kohtaamisesta ja tavoitteenamme on saada jokainen halukas nuori omaan pienryhmään (soluun), jossa uskon asioiden tutkiminen ja elämän jakaminen on turvallista ja luontevaa. JNS | illat pidetään pääsääntöisesti lauantaisin.

Solutyö

Mikä on solu seurakunnassa?

Solut ovat pienryhmiä, jotka koostuvat ihmisistä, joita yhdistää yhteinen usko Jeesukseen tai kiinnostus hengellisiin asioihin. Kussakin solussa on 4-10 jäsentä ja ryhmää johtaa koulutettu, seurakunnan valtuuttama solunjohtaja. Solut kokoontuvat 1-2 viikon välein.

Miksi solu on tärkeä?

Solussa voi kokea syvempää yhteyttä toisten kanssa ja rakentaa merkityksellisiä ystävyyssuhteita. Solu tarjoaa mahdollisuuden keskustella toisten kanssa mieltä askarruttavista kysymyksistä ja saada ratkaisuja arjen haasteisiin. Luottamuksellisessa ilmapiirissä on turvallista jakaa asioitaan toisten kanssa.

Solussa on mahdollista palvella toisia Jumalan antamilla lahjoilla ja rakentua yhteisestä uskosta. Pienessä ryhmässä voi jakaa omia rukousaiheita ja rukoilla niiden puolesta. Yhdessä opitaan paremmin tuntemaan Jeesusta. Solun tavoitteena on jäsenten kasvu opetuslapseuteen.

Solussa tehtävään koulutettu solunjohtaja on sinua varten, joka huolehtii sinun hengellisestä hyvinvoinnistasi.

Seurakunnassamme toimii tällä hetkellä noin parikymmentä solua. Solut ovat paria poikkeusta lukuun ottamatta jaettu miesten ja naisten soluihin.

Voit ilmoittautua soluun ottamalla yhteyttä Tarja Mantsiseen: tarjamantsinen@hotmail.com. Laita mukaan yhteystietosi, niin osaamme ottaa sinuun yhteyttä.

Lähetystyö / Kansainvälinen työ

Seurakunnan ydintehtävä on toteuttaa Jeesuksen antamaa lähetyskäskyä: ”Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni…”. Lähetyskäskyn toteuttaminen alkaa siis meidän ympäriltämme ja jatkuu aina maailman ääriin saakka.

Toteutamme Jeesuksen antamaa lähetyskäskyä monin eri tavoin Joensuussa ja maakunnassa. Olemme vahva toimija Pohjois-Karjalan kahdeksan helluntaiseurakunnan yhteisessä Ulkolähetys ry:ssä, joka koordinoi maakunnallisena seurakuntien yhdistyksenä yhdessä tehtävää lähetystyötä.

Joensuulla ja Pohjois-Karjalalla on pitkät perinteet lähetystyössä. Ensimmäiset lähetit lähtivät jo heti sodan jälkeen, kun Joensuu otti osavastuun Paavo ja Vieno Kusminin lähettämisestä Keniaan vuonna 1947. Japani on ollut vuosikymmeniä lähetystyön kohteena ja työ jatkuu edelleen. Samoin Kaakkois-Aasia oli vuosikymmeniä lähetystyön painopisteenä, ja Afrikka erityisesti kehitysyhteistyön ja opetustyön kautta. Tällä hetkellä tuemme Japanin lisäksi työtä eri puolilla Aasiaa ja Afrikassa sekä perinteisten lähetystyöntekijöiden että globaalien ammattilaisten (kehitysyhteistyö, opetus jne.) toiminnan kautta.

Tällä hetkellä elämme lähetystyössä strategiakautta 2019-2024. Päätavoitteemme kaudella ovat:

  • Lähetysnäyn sytyttäminen jokaiselle seurakunnalle ja seurakuntalaiselle
  • Uusien lähettien löytäminen ja tukeminen lähetyspolulla
  • Lyhytaikaisten aktioiden ja projektien tukeminen
  • Maahanmuuttajatyö keskellämme
  • Lähettien kouluttaminen ja tukeminen

Seurakunnassamme toimii lähetystiimi, joka suunnittelee kokouksia ja tapahtumia ja innostaa koko seurakuntaa olemaan mukana yhteisessä työssä. Rukous nähdään kaiken lähetystyön perustana, ilman rukousta työmme jää vajaaksi! Lähetyskokouksia järjestetään kerran kuukaudessa sunnuntaisin, ja lisäksi järjestetään lähetysrukousiltoja. Toimimme yhteistyössä Suomen Helluntaiseurakuntien lähetysjärjestöjen, Fida Internationalin https://www.fida.info/ ja Avainmedianhttps://avainmedia.org/ kanssa.

Seurakunnallemme on näky saavuttamattomista kansoista, joille ilosanomaa Kristuksesta ei ole vielä lainkaan julistettu. Kaikilla on oikeus kuulla evankeliumi! Olemme mukana kansainvälisessä Kairos-työssä, jotta mahdollisimman moni kansa saisi kuulla pelastavan sanoman Kristuksesta.

Maahanmuuttajat ovat olleet vuosia keskuudessamme, ja heille on suunnattu myös omia kursseja ja tilaisuuksia.

Myös Jumalan valitun kansan Israelin näemme tärkeänä. Toimimme Israel- ja juutalaistyössä, sekä kotimaassa että ulkomailla. Seurakunnassamme toimii myös Israel-tiimi, joka järjestää mm. eri tilaisuuksia ja rukoushetkiä.

Joensuussa toimii Fidan kirpputori osoitteessa: Teollisuuskatu 21. Lahjoittamalla kirpputorille hyvää tavaraa ja/tai hankkimalla sieltä, olet mukana tukemassa Fidan kautta tehtävää äärimmäisen arvokasta työtä vähäosaisten ihmisten auttamiseksi eri puolilla maailmaa!

Diakonia

Palvelua täydestä sydämestä

Seurakuntamme diakonia- eli palvelutyö perustuu siihen, että olemme kokeneet Jumalan rakkauden elämässämme. Jumalan rakkaus vaikuttaa meissä halun auttaa ja huolehtia lähimmäisistämme. Raamattu kehottaa pitämään huolta leskistä, köyhistä ja vangeista (Apt. 6:1-3; 1. Tim. 5:16; Jaak. 1:27, Gal 2:10: Heb 13:3). Diakoniatyö on kristillistä palvelusta; ihmisen kohtaamista iloissa ja suruissa. Tavoitteena on kokonaisvaltainen ihmisen kohtaaminen.

Palveluseurakunnan toiminta pitää sisällään myös vierailuja vanhusten ja sairaiden luona. Vierailujen yhteydessä viedään  äänitteitä jumalanpalveluksista ja vietetään ehtoollista. Muistamme myös ikääntyneitä seurakuntalaisia, kun he täyttävät vuosia.

Palveluseurakunnan toimintaa johtaa diakoniatiimi. Yleisen pappeuden periaatteen mukaan jokainen seurakuntalainen voi osallistua palvelutyöhän omalla panoksellaan. Annettu apu voi olla hengellistä, henkistä, ja aineellista.

Olemme mukana Hyvällä sydämellä hankkeessa, joka on suunnattu pääasiassa työttömille vähävaraisille ja heidän perheilleen. 

Hanke kattaa koko Suomen, ja sen käytännön toteuttajina on yli 100 helluntaiseurakuntaa ja kolme järjestöä.

Tukea annetaan aineellisena apuna sekä ohjaamalla avuntarvitsija oikeanlaisen avun piiriin.

Toiminnan lähtökohtana on avuntarvitsijan henkilökohtainen kohtaaminen ja hänen avuntarpeensa.

Hankevastaava: Tarja Mantsinen

tarjamantsinen@hotmail.com

Lapsityö

Lapsityö on tärkeä osa seurakuntamme toimintaa. Seurakuntamme lapsityö haluaa olla tukemassa kotien hengellistä kasvatustehtävää. Lapsityömme koostuu erilaisista toimintamuodoista. Seurakunnassamme on viikoittaista toimintaa: pyhäkoulu, raamis, lastenkuoro ja muutamalla alakoululla kärrykerhot. Lisäksi on lasten talvi- ja kesäleirit, perhesunnuntait ja erilaiset lastentapahtumat. Tervetuloa tutustumaan seurakuntamme lapsityöhön.

Sallikaa lasten tulla minun luokseni älkääkä estäkö heitä, sillä heidän kaltaisensa on Jumalan valtakunta. -Jeesus-

Lapsityön yhteyshenkilönä toimii Hannastiina Kulokivi 040 832 6064

Pyhäkoulu on tarkoitettu 3-7-vuotiaille. Alle kolmevuotiaat tulevat yhdessä huoltajan kanssa. Tavoitteena on, että lapset tutustuvat Raamatun keskeisiin sisältöihin kertomuksien, pelien, leikkien, keskustelujen ja askartelujen kautta ja rakentavat näin vähitellen omaa suhdettaan Jeesukseen henkilökohtaisena Vapahtajana. Pyhäkoulussa haluamme luoda turvallisen ja välittävän ilmapiirin. Pyhäkoulu kokoontuu joka sunnuntai noin klo 11.30 alkaen päiväkokouksen loppuun asti alakerran pyhäkoulutilassa (pitkän käytävän päässä vasemmalla). Vanhemmat vievät ja hakevat lapset pyhäkoulusta.

Raamis on 7-11-vuotiaiden oma jumalanpalvelus. Raamiksessa on raamatunopetus, ja rukous. Sitten siellä voi olla pelejä, leikkejä, askartelua, mitä nyt raamiksen vetäjät keksivät. Raamis kokoontuu sunnuntaisin noin klo 11.30-12.30 kirkon alakerrassa. Kaikki alakouluikäiset lapset ovat tervetulleita raamiksiin!  

Lapsikuoro harjoittelee Sanna Kaaren johdolla Helluntaikirkon pääsalissa, joka toinen maanantai parittomilla viikoilla, klo 18.00-18.45. Kuoro on tarkoitettu kaikille lapsille 4-vuotiaista ylöspäin. Erillistä ilmoittautumista ei tarvitse tehdä, riittää kun tulee paikalle. Tervetuloa mukaan!

Seurakunta järjestää kerhotoimintaa myös muutamalla koululla Joensuussa. Kärrykerho koostuu raamattutuokiosta, peleistä, leikeistä ja välipalasta. Kärrykerhot halutaan viedä lasten luo heidän asuinalueelleen.

Kärrykerhojen yhteyshenkilönä toimii Terttu Hiltunen 050 347 6011

Ympäristötyö

Joensuun Helluntaiseurakunnan toiminta ei ole keskittynyt vain Joensuun kaupunkiin, vaan lähiympäristöstä löytyy myös Joensuun Helluntaiseurakunnan jaostoja. Jaostot palvelevat etenkin kauempana Joensuun ydinkeskustasta asuvia. Yhteensä jaostoja on neljä.

 

Liperi

Pyhäselkä

Rääkkylä

Uimaharju

Rantakylä