Palvelua täydestä sydämestä

Seurakuntamme diakonia- eli palvelutyö perustuu siihen, että olemme kokeneet Jumalan rakkauden elämässämme. Jumalan rakkaus vaikuttaa meissä halun auttaa ja huolehtia lähimmäisistämme. Raamattu kehottaa pitämään huolta leskistä, köyhistä ja vangeista (Apt. 6:1-3; 1. Tim. 5:16; Jaak. 1:27, Gal 2:10: Heb 13:3). Diakoniatyö on kristillistä palvelusta; ihmisen kohtaamista iloissa ja suruissa. Tavoitteena on kokonaisvaltainen ihmisen kohtaaminen.


Merkittävä palvelun muoto on viikoittainen ruokajakelu, joka tavoittaa suuren määrän tarpeessa olevia ihmisiä. Palveluseurakunnan toiminta pitää sisällään myös vierailuja vanhusten ja sairaiden luona. Vierailujen yhteydessä viedään  äänitteitä jumalanpalveluksista ja vietetään ehtoollista. Muistamme myös ikääntyneitä seurakuntalaisia, kun he täyttävät vuosia.

Palveluseurakunnan toimintaa johtaa diakoniatiimi. Yleisen pappeuden periaatteen mukaan jokainen seurakuntalainen voi osallistua palvelutyöhän omalla panoksellaan. Annettu apu voi olla hengellistä, henkistä, ja aineellista.