Unelmamme

 

Unelmamme on nähdä seurakunta, joka on antautunut Kristukselle ja palvelee koko sydämestään Jumalaa ja ihmisiä Joensuun kaupungissa ja ympäri maailmaa.


Seurakunta missä Jumalan Sana ja Pyhän Hengen osallisuus tulee kirkkaasti ilmi ja armolahjat ovat toiminnassa.

Seurakunta missä koetaan keskinäinen rakkaus sen mahdollistavien rakenteiden, palvelun ja kohtaamisen kautta.

Seurakunta, joka voittaa jatkuvasti uusia ihmisiä Kristukselle ja tuottaa kunniaa Jumalalle.

Unelmamme on, että Jumalan ja meidän välinen suhde olisi sellainen, mikä valloittaa jokaisen ihmisen. 

 

miten tämän unelman voisi saavuttaa

Seurakuntamme arvot ja periaatteet pohjautuvat Jumalan Sanaan, Raamattuun.

Moni-ilmeisyys mahdollistaa erilaisten tarpeiden täyttämisen. Toimintamme suunnittelu lähtee siitä, että kaikki Joensuulaiset voivat ikään, sukupuoleen tai etniseen taustaansa katsomatta löytää paikkansa seurakuntamme elämästä. Vaikutamme ihmisten elämään niin hengellisellä, henkisellä kuin fyysisellä tasolla. Kannustamme jokaista seurakuntalaista palvelevaan asenteeseen. Tällä tavalla mahdollistamme Jumalan rakkauden vaikutuksen kaupunkiyhteisössämme. Asenteemme vaikuttimena on Jumalan armo, joka voidaan kokea henkilökohtaisesti. Toteutamme Jeesuksen antamaa lähetyskäskyä (Matt. 28:19-20) lähettämällä Jumalan kutsun saaneita ihmisiä ympäri maailmaa kertomaan ilosanomaa Jeesuksesta.

Uskomme, että Jumala vaikuttaa yliluonnollisella tavalla tässä maailmassa. Kolmiyhteisen Jumalan todellisuus tulee ilmi seurakunnassa toimivien armolahjojen kautta. Armolahjat ovat kykyjä ja taitoja jotka Pyhä Henki jakaa seurakunnan käyttöön. Meille on tärkeää, että jokainen uskoon tullut ihminen voi kokea Jumalan yliluonnollisella tavalla Pyhän Hengen vaikutuksen kautta.

Olemme kehittäneet rakenteitamme siten, että kohtaaminen ja keskinäisen rakkauden kokeminen on mahdollista. Solut sekä erilaiset pien- ja työryhmät mahdollistavat ihmisten välistä kohtaamista ja välittävän ilmapiirin syntymistä. 

Teemme jatkuvasti työtä sen eteen, että sanoma Jeesuksesta olisi kaikkien ihmisten saatavilla. Haluamme olla keskellä ihmisten elämää ja tuotaa omalla elämällä kunniaa Jumalalle.

Olemme täysin vakuuttuneita siitä, että elämä Jumalan yhteydessä on tavoittelemisen arvoista. Kannustamme jokaista uskovaa rakentamaan omasta jumalasuhteestaan niin läheisen, että sen vaikutusta ei voi olla huomaamatta. Tiedämme kokemuksesta, että suhde Jumalaan tuo elämään sisältöä ja merkitystä. 

Vahva yhteisöllisyys, jota seurakunta tarjoaa luo yhteyttä ihmisten keskuudessa ja heidän suhteessaan Jumalaan.